Dražba použitých strojů - Škoda Auto a.s.

Škoda Auto a.s. využívá nové způsoby zpeněžení. Zájemci z Indie se již registrovali do dražby. Angermann & Lüders Prag, s.r.o., aukční dům s použitými stroji a zařízením ve spolupráci s firmou NetBid CZ, s.r.o. (http://www.netbid.com), vedoucí internetová platforma pro zpeněžení použitých strojů a zařízení, připravily pro Škodu Auto a.s. na 21. července dražbu téměř 500 použitých strojů z oblasti kovoobrábění, jako např. ozubárenské stroje, CNC brusky, CNC soustruhy, automatické linky.

Společnost Škoda Auto se rozhodla část svých dále nepotřebných strojů zpeněžit v rámci dobrovolné dražby. Tuto první dražbu v historii společnosti připravil Angermann & Lüders Prag v úzké spolupráci s NetBidem a předpokládá se, že výnos v dražbě bude významně vyšší než při stávajících způsobech zpeněžení. Dalším faktorem je úspora nákladů, času a práce na straně vlastníka.

V tuzemsku je způsob prodeje prostřednictvím dražby u průmyslových společností relativně nový. V Německu mateřská společnost a NetBid již podobné projekty realizovaly, například pro General Motors, a není tedy divu, že stále více firem využívá této možnosti maximalizace výnosu pomocí profesionálně připravené průmyslové dražby.

Také dražebník, Angermann & Lüders Prag prostřednictvím svého jednatele p. Marka Ječného je optimistický - trend, kdy v podnicích stále existují tiché rezervy ve strojním zařízení, bude díky dražbám, lhostejno či živým nebo on-line, v příštích letech stále ustupovat. Díky úspěšným dražbám v tuzemsku si Angermann & Lüders svoje jméno již vybudoval.

Vedle základní služby, jako je posouzení stavu stroje a fotodokumentace zkušeným týmem dražebníka, odpovídající akvizice dražby v tisku a kompletní realizace dražby, nabízí dražebník Angermann & Lüders řadu doplňujících služeb - demontáž vydražených předmětů, logistiku nebo poskytnutí potřebných garancií na vydražené předměty.

Angermann Bahrs & Lüders GmbH & CO.KG

Angermann Bahrs & Lüders GmbH u CO.KG a NetBid Industrie Auktionen AG Hamburk patří v Evropě mezi vedoucí dražebníky a on- line aukční platformy. Ve své centrále v Hamburku zaměstnávají na 50 pracovníků.

Angermann Bahrs & Lüders GmbH & CO.KG má dnes v oblasti zpeněžení strojů a zařízení více než 40letou tradici. Nabídka služeb zahrnuje všechny kroky pro zpeněžení - od odborného ocenění, odpovídající celosvětovou akvizici až po vlastní dražbu. Vedle toho je schopna vypracovat i ohodnocení typu going concern.

Firma NetBid Industrie Auktionen AG, založená renomovaným aukčním domem Lüders & Partner v roce 1999, nabízí na stránkách http://www.netbid.com použité stroje a zařízení celkem ve 13 kategoriích včetně podrobného popisu a fotografie. Stránky on- line platformy jsou v němčině a angličtině, existuje i česká nebo polská verze.

Kontakt:

Ing. Marek Ječný

tel.: 224 934 679

 

ZASIELANIE SPRÁV

Želám si zasielať správy s kľúčovými slovami ako má tento článok:

Kľúčové slova

PROTEXT-stroje-dražba-Angermann & Lüders Prag

Kategória

Doprava, stroje, autá, lietadlá, lode a zbrane
Banky, poisťovne, burzy

Oblasť

Praha, Česká republika (ce)

Fotografie

 
 

Upozornenie!

Materiály označené značkou Protext nie sú súčasťou spravodajského servisu ČTK a nie je možné publikovať ich pod jej značkou. Ide o komerčné oznámenie zadávateľa, ktorý je v správe označený a ktorý za ne nesie plnú zodpovednosť.