Kontakt

Česká tlačová kancelária
oddelenie Protext
Opletalova 5
111 44 Praha 1

tel.: +420 222 098 175
e-mail: protext@ctk.cz
web: www.protext.sk

Zverejnovanie správ v ČR

tel.: +420 222 098 175
e-mail: protext@ctk.cz

Zverejňovanie správ v zahraničí

tel.: +420 222 098 175
e-mail: protext@ctk.cz