Cenník

Za rozšírenie plného znenia Vašej správy prostredníctvom distribučnej siete ČTK tisícom užívateľov spravodajského servisu ČTK (médiá, štátna správa, ekonomická sféra) a súčasne za zverejnenie správy na www.protext.cz účtujeme podľa nasledujúceho cenníka:

Cena za základné tlačové oznámenie v rozsahu 150 slov 3 000 Kč
Za každých ďalších 30 slov navyše 300 Kč

Zvýhodnená ponuka formou predplatného

Cena za tlačové oznámenie bude pre Vás výhodnejšia v prípade, že si kúpite balíček niekoľkých oznámení. Vopred zaplatené správy budú potom na Vašu žiadosť ČTK zverejnené kedykoľvek v priebehu jedného roka. Texty zverejnené v rámci tejto zvýhodnenej ponuky by nemali presiahnuť 350 slov. V prípade, že Vaše oznámenie bude dlhšie, doúčtujeme Vám 200 Kč za každých ďalších 30 slov.

Počet oznámení Cena v Kč
3 oznámenia 8 000 Kč
5 oznámení 11 500 Kč
10 oznámení 21 000 Kč

Uvedené ceny sú bez 21 % DPH. Pripojenie fotografie a loga ako doplnkov ku správe je ZDARMA!

Máte záujem uverejniť správu aj na spravodajskom serveru ČTK České noviny? Túto možnosť vám môžeme sprostredkovať. Kontaktujte nás na tel. (+420)2222098175