Cenník a technická špecifikácia Protext TV

Za umiestnenie videa do Videobanky ČTK a rozšírenie odkazu na toto video prostredníctvom distribučnej siete ČTK tisíckam užívateľov spravodajského servisu (média, štátna správa, ekonomická sféra), pripojenie plného znenia textu, ktorý k videu dodáte (buď krátka anotácia, alebo tlačová správa), a súčasne za zverejnenie na www.protext.cz a distribúciu odberateľom e-mail servisu Protextu účtujeme:

CENU 8 500 Kč

Zvýhodnená ponuka formou predplatného

Cena za zverejnenie videa pre vás bude výhodnejšia v prípade, že si kúpite balík viacerých videí. Vopred zaplatená videá budú na vašu žiadosť zverejnené v sieti ČTK kedykoľvek počas jedného roka.

Počet videí Cena za video Zľava Cena za balíček
3 videá 7 100 Kč 16% 21 300 Kč
5 videí 6 500 Kč 24% 32 500 Kč
10 videí 6 100 Kč 28% 61 000 Kč

Tieto ceny sú bez 20 % DPH.

Technická špecifikácia dodaného videa:

Vaše video zadané prostredníctvom rozhrania na týchto web-stránkach musí spĺňať nasledujúce parametre:

*.AVI
PAL 720x576 25fps
Video codec: MSDV, bitrate 25 Mbps CBR
Audio codec: Stereo 48kHz, 16bit, linear PCM
alebo
*.MPG, PAL 720x576 25fps
Video codec: MPEG2 2-pass VBR, min. bitrate 2,5 Mbps, target bitrate 4,2 Mbps, maximum bitrate 9Mbps.
Audio codec: Mono 48kHz, 16bit, Layer 2, 224 Kbps

Text k videu:

Váš text doplňujúci video by mal obsahovať stručný výstižný titulok.
- Textom k videu môže byť buď krátka anotácia alebo tlačová správa.
- Na záver by mal byť uvedený kontakt pre záujemcov o bližšie informácie.