MetLife oznamuje změny ve vysokém vedení

Společnost MetLife, Inc. (NYSE: MET) oznámila řadu změn ve vedení. Všechny změny mají být účinné od 1. ledna 2021, nebude-li uvedeno jinak.

Výkonný viceprezident a prezident pro latinskoamerickou oblast Oscar Schmidt po 26 let trvající, pro společnost zásadní, kariéře odchází do penze. Funkci přestane vykonávat 31. prosince 2020, přesto bude až do konce března 2021 asistovat při přechodu na nové vedení.

"Za poslední dvě a půl desetiletí Oscar pomohl růstu a rozvoji našeho podnikání v Latinské Americe vytvořením dobře diverzifikovaného portfolia podniků napříč celým regionem," uvedl prezident a výkonný ředitel společnosti MetLife Michel Khalaf. "Pod jeho silným vedením jsme si vydobyli pozici největšího agenta nabízejícího životní pojištění v Latinské Americe - tento titul jsme si vydobyli organicky a řadou akvizic."

Schmidta jako regionálního prezidenta pro Latinskou Ameriku po nezbytném schválení nahradí Eric Clurfain, výkonný viceprezident a předseda představenstva, prezident a generální ředitel MetLife Japan K.K., který bude podléhat Khalafovi.

"S více než dvěma desetiletími pojišťovacích zkušeností je jasné, že se při budování vysoce výkonných týmů a podniků Eric osvědčil. Jeho hluboký závazek vůči naším spolupracovníkům a klientům je více než zřejmý," dodal Khalaf. "Poslední dva roky, které se nesly v duchu jeho intenzivního zaměření na uzavírání obchodů a orientace na zákazníka, vedly k proměně japonské kultury a zasloužily se o solidní výsledky při podpoře naší strategie 'Next Horizon'. Věřím, že pod jeho vedením bude Latinská Amerika i nadále hnacím motorem růstu společnosti MetLife."

Clurfainova kariéra úzce souvisela s řadou geografických oblastí, které odpovědně a strategicky vedl. Jeho pozici předcházel post regionálního ředitele pro Evropu, Blízký východ a Afriku (EMEA) a dohlížel na více než 25 trhů těchto regionů. Předtím působil jako regionální ředitel pro střední a východní Evropu, což následovalo jeho pozici generálního ředitele společnosti MetLife v Turecku. Jeho kariérní počátky lze vytrasovat až ke společnosti AIG/Alico, kdy Clurfain pracoval v Latinské Americe.

Po nezbytném schválení se nástupcem Clurfaina jakožto výkonného viceprezidenta a předsedy představenstva, prezidenta a generálního ředitele společnosti MetLife Japan K. K., stane Dirk Ostijn, dosavadní ředitel EMEA. Jeho působnost bude podléhat výkonnému viceprezidentovi Kishore Ponnavoluovi, regionálnímu prezidentovi pro Asii.

"Dirk úspěšně vedl náš EMEA v náročném prostředí," sdělil Khalaf. "Pod jeho křídly byl tým EMEA hnán kupředu k množství nových obchodních příležitostí. Pro jeho vedení bylo charakteristické neúnavné zaměření na efektivitu a podařilo se mu vybudovat diverzifikovaný model zahrnující více než 25 trhů. Jsem si jist, že jeho příkladné vedení, hluboké odborné znalosti v oblasti pojištění a vášeň se kterou se zaměřuje na zákazníky náš japonský tým uvítá a ocení."

Ostijnova více než 30letá kariéra mu umožnila nahlédnout pod pokličku všech aspektů životního pojištění, včetně produktů, financí, provozu, zákaznických služeb a technologií. Více než deset let také strávil řízením pojišťovacích makléřských operací, působil jako generální ředitel v Belgii a zastával oblastní role, např. finančního ředitele či vedoucího strategických iniciativ.

Na pozici vedoucí EMEA po Ostijnovi nastoupí Nuria Garcia, senior viceprezidentka a zástupce vedoucího pro EMEA. Bude rovněž podléhat Khalafovi.

"Nuria se silně zaměřuje na rozvoj podniku a partnerství, stejně jako na zákazníky," uvedl Khalaf. "Je vysoce efektivní vůdčí osobností, která dokáže sjednotit interní a externí zúčastněné strany ke spolupráci napříč podniky, funkcemi a trhy. Její vedení se zasadilo o spoustu změn, které vedly ke stále pokračujícímu posilování regionu. Věřím, že i její budoucí výsledky budou přinejmenším stejně uspokojivé."

Garcia má více než 20 let zkušeností s distribucí, marketingem, provozem a financemi v rámci regionu EMEA, a to jak s MetLife, tak s GE.

"Tyto kroky společně ukazují nejen naše zaměření na rozvoj talentů a plánování nástupnictví, ale také pestrou škálu vůdců, kteří jsou připraveni okamžitě vstoupit do hry a zasloužit se o spokojenost našich zákazníků a akcionářů," prohlásil Khalaf.

O MetLife

MetLife, Inc. (NYSE: MET) je díky svým dceřiným a přidruženým společnostem (dále jen "MetLife") jednou z předních světových společností v oblasti financí. Poskytuje pojištění, anuity, zaměstnanecké výhody a správu aktiv, aby pomohla svým fyzickým i institucionálním zákazníkům orientovat se v rychle měnícím se světě. Společnost MetLife byla založena roku 1868 a působí na více než 40 trzích celého světa s výsadním postavením ve Spojených státech, Japonsku, Latinské Americe, Asii Evropě a v zemích Blízkého východu. Pro více informací navštivte www.metlife.com.

Výhledová prohlášení

Výhledová prohlášení v tomto textu, ve kterých je užito budoucího času, jsou založena na předpokladech a očekáváních, zahrnují rizika a nejistoty, včetně "rizikových faktorů", které společnost MetLife, Inc. popisuje ve svých spisech Komise pro cenné papíry a burzu v USA. Budoucí výsledky MetLife se mohou lišit a společnost nemá povinnost opravovat či aktualizovat kterékoliv z těchto prohlášení.

Původní verzi naleznete na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20201015005425/en/

Kontakty

Média: Randy Clerihue, 646-552-0533

Investoři: John Hall, 212-578-7888

Zdroj: MetLife, Inc.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)

 

ZASIELANIE SPRÁV

Želám si zasielať správy s kľúčovými slovami ako má tento článok:

Kľúčové slova

USA-pojišťovny-firmy-MetLife

Kategória

Banky, poisťovne, burzy

Oblasť

USA, Kanada, OSN, svet a Arktída (us)

Fotografie

 
 

Upozornenie!

Materiály označené značkou Protext nie sú súčasťou spravodajského servisu ČTK a nie je možné publikovať ich pod jej značkou. Ide o komerčné oznámenie zadávateľa, ktorý je v správe označený a ktorý za ne nesie plnú zodpovednosť.