Tisková zpráva - sdělení Svazu pekařů a cukrářů v ČR, z.s. v návaznosti na tiskovou zprávu ÚOHS ze dne 27.1.2020

Praha 30. ledna 2020 (PROTEXT)

Svaz pekařů a cukrářů v České republice respektuje a dodržuje pravidla hospodářské soutěže a žádným způsobem je nehodlá porušovat. Svaz nestanovuje svým členům cenovou ani jinou obchodní politiku a je si vědom, že je výsostným právem každého soutěžitele samostatně a nezávisle stanovovat svou cenovou politiku a obchodní strategii.

Bohužel vyjádření pana výkonného ředitele pana Dřízala nebylo úplně správně pochopeno, když se ve svém komentáři pouze pozastavil nad kroky obchodního řetězce Lidl, které učinil tento obchodní řetězec v nedávné minulosti. Pan Dřízal se v reakci na dotazy redaktorky snažil popsat reálnou situaci na pekařském trhu, kdy v důsledku postupného snižování výkupních cen pekařských výrobků na trhu v minulých letech každoročně docházelo k rušení pekáren. Snížení počtu pekáren je samozřejmě aspekt protisoutěžní, neboť vede ke snížení hospodářské soutěže v oblasti pekařských výrobků a ke snížení pestrosti pekařského sortimentu. Jak Svaz, tak jeho jednotliví členové se distancují od výkladu, že by měli v úmyslu jakkoli sjednocovat tržní strategii nebo jakkoli ovlivňovat cenovou politiku či obchodní vyjednávaní svých členů. Členové svazu na trhu vždy postupují samostatně a prodejní cena každého jednotlivého výrobce je vyjednávána vždy pouze v rámci konkrétního obchodního vztahu. Za situace, kdy velcí výrobci pečiva nemají jinou možnost než dodávat své výrobky prostřednictvím obchodních řetězců, je však jejich vyjednávací síla silně omezená, neboť významná tržní síla je na straně jejich obchodních partnerů.

Představenstvo profesního sdružení

Svaz pekařů a cukrářů v České republice, z.s.

Kontakt: www.svazpekaru.cz

 

ZASIELANIE SPRÁV

Želám si zasielať správy s kľúčovými slovami ako má tento článok:

Kľúčové slova

ČR-potraviny-trh-Svaz pekařů a cukrářů

Kategória

Potraviny, nápoje, tabak
Obchodné reťazce a distribúcia tovaru

Oblasť

Praha, Česká republika (ce)

Fotografie

 
 

Upozornenie!

Materiály označené značkou Protext nie sú súčasťou spravodajského servisu ČTK a nie je možné publikovať ich pod jej značkou. Ide o komerčné oznámenie zadávateľa, ktorý je v správe označený a ktorý za ne nesie plnú zodpovednosť.