Zdravotnictví hledá prostředky všemi cestami

Praha 29. ledna 2020 (PROTEXT)

Tisková zpráva ze zasedání Správní rady Nadačního fondu profesora Charváta

V minulém týdnu proběhlo zasedání Správní rady Nadačního fondu profesora Charváta, který podporuje především III. interní kliniku VFN a 1.LF UK v Praze. Po úmrtí zakladatele Nadačního fondu, profesora MUDr. Josefa Marka DrSc., byl novým předsedou Správní rady zvolen profesor MUDr. Richard Češka, CSc. Nadační fond prof. Charváta přispěl od svého založení na rekonstrukci kliniky (zlepšení komfortu pro pacienty) i modernizaci přístrojového vybavení prostředky ve výši desítek milionů korun. Na zasedání byly vytyčeny hlavní úkoly NF pro příští období. NF se bude spolupodílet na přestavbě Metabolické jednotky (rekonstrukce bude primárně financována VFN) a jako další investice jsou prioritou zakoupení kvalitního, expertního ECHO kardiografického přístroje a denzitometru pro diagnostiku osteoporózy a dalších osteopatií. Vše je v souladu s hlavním zaměřením kliniky. Tedy od endokrinologie včetně vzácných onemocnění po metabolická onemocnění hromadného výskytu a jejich kardiovaskulární komplikace. Nadační fond i klinika samozřejmě budou tak jako v minulosti hledat další prostředky i pro zajištění zahraničních stáží mladých lékařů i výzkumných pracovníků ke zvýšení jejich kvalifikace.

Prof MUDr. Michal Kršek, CSc., MBA

Přednosta III. Interní kliniky,

kliniky endokrinologie a metabolizmu, 1.LF UK a VFN, Praha

Kontakt:

Prof. MUDr. Richard Češka, CSc., FACP, FEFIM Předseda správní rady, richard.ceska@vfn.cz

 

ZASIELANIE SPRÁV

Želám si zasielať správy s kľúčovými slovami ako má tento článok:

Kľúčové slova

ČR-zdraví-Nadační fond profesora Charváta-Nadační fond české interny

Kategória

Zdravotníctvo, liečenie, lieky, lekárne

Oblasť

Praha, Česká republika (ce)

Fotografie

 
 

Upozornenie!

Materiály označené značkou Protext nie sú súčasťou spravodajského servisu ČTK a nie je možné publikovať ich pod jej značkou. Ide o komerčné oznámenie zadávateľa, ktorý je v správe označený a ktorý za ne nesie plnú zodpovednosť.