Přední světová farmaceutická společnost provádí strategickou investici do společnosti SiO2 Medical Products a získává přístup k potenciálně průlomové nové technologii balení

SiO2 Medical Products, soukromá americká vědecká společnost působící v oblasti pokročilých materiálů, byla založena v roce 2011. Cílem společnosti je vyrábět nejbezpečnější a nejspolehlivější obaly pro biotechnologický a související průmysl.

SiO2 Medical Products, soukromá americká vědecká společnost působící v oblasti pokročilých materiálů, byla založena v roce 2011. Cílem společnosti je vyrábět nejbezpečnější a nejspolehlivější obaly pro biotechnologický a související průmysl.

  • Investice potvrzuje zájem o technologii společnosti SiO2, která může poskytnout výhody včetně zlepšení kvality a výkonnosti
  • Předpokládá se, že průlomová technologie společnosti SiO2 pomůže zajistit regulační výhody, vylepšené primární balení a potenciální provozní úspory pro řadu produktů.
  • Financování je vedeno spolu s přední společností v oblasti investic do zdravotnictví MPM Capital

Společnost SiO2 Medical Products dnes oznámila strategickou investici společnosti Novartis, aby prozkoumala a potenciálně využila své poznatky v oblasti materiálů pro obalovou technologii u řady produktů. Obaly společnosti SiO2 se skládají z formovaného plastového povrchu s tenkou skleněnou vrstvou uvnitř. Díky patentované technologii SiO2 se očekává řada potenciálních výhod:

  • vylepšené balení (malý obsah částic, bez silikonového oleje a wolframu, bez delaminace, kyslíková bariéra s vlastnostmi skla, přesnější volba rozměrů, žádná poškození);
  • inovativní materiálová technologie pro potenciální dosažení vyšších standardů kvality a bezpečnosti pro biologii. Vzhledem k tomu, že zdravotní úřady stále více omezují znečištění částicemi, zejména u oftalmických přípravků, nabízí technologie SiO2 jedinečnou platformu, která pomůže tento požadavek řešit; a
  • potenciální provozní úspory související se zlepšenou kontrolou rozměrů. Ta umožňuje přesnější manipulaci, plnění, kontrolu, propojení s mechanismy (např. autoinjektory) a dávkování.

Očekává se, že po prvním úspěšném využití u oftalmických přípravků by tato technologie mohla být rozšířena na více produktů.

SiO2, soukromá vědecká společnost pro vývoj materiálů, vyrábí precizní formy primárních lékových obalů s cyklickým olefinovým polymerem (COP), které obsahují tenký, průhledný potahovací systém na bázi křemíku složený z organosiloxanu a nanovrstev křemene. Tento průlomový potahovací systém jedinečně kombinuje trvanlivost a rozměrovou konzistenci plastů s vlastnostmi kyslíkových bariér, nízkou extrahovatelností a pH stabilitou skla (tj. křemene).

„Děkujeme našim investorům, společnostem Novartis a MPM Capital. Těšíme se na spolupráci se společností Novartis na mnoha aplikacích naší technologie materiálů," řekl Lawrence Ganti, obchodní ředitel. „Novartis sdílí naši vizi pro pokrok v technologii, aby přinášela lepší výsledky pro pacienty. Věříme, že tato spolupráce je jednou z prvních svého druhu, kde využití vědy o pokročilých materiálech při dodávce léků může pomoci zlepšit životy pacientů," řekli ve společném prohlášení Dr. Robert Pangborn, emeritovaný ředitel výzkumu a vývoje společnosti Dow Chemical Corp., a Dr. Bob Langer, profesor institutu MIT, oba vedoucí vědecké rady společnosti SiO2 a ve spolupráci s předními vědci z celého světa.

„Vedoucí pozice společnosti SiO2 ve spojení se spoluprací společnosti Novartis umožňuje organizaci budoucí úspěch," řekl Tony Rosenberg, výkonný partner společnosti MPM Capital a ředitel správní rady společnosti SiO2. „Inovativní technologie společnosti SiO2 pro povlakování obalů primárních léků má potenciál umožnit inovaci u celé řady produktů během vývojového cyklu až po konečnou prezentaci na trhu."

O společnosti MPM Capital

MPM Capital je společnost investující v oblasti zdravotnictví, která má více než dvě desetiletí zkušeností se zakládáním a investováním do společností zabývajících se přírodními vědami, které se snaží využívat vědecké inovace k vývoji léků na závažná onemocnění. Díky zkušenému a specializovanému týmu investičních profesionálů a výkonných partnerů se MPM snaží prosadit nové lékařské průlomy, které mění životy pacientů. Společnost investuje prostřednictvím tří nástrojů: fondu rizikového kapitálu BV2018; crossoverového fondu pouze pro onkologii (soukromý i veřejný kapitál) a další onkologicky zaměřené investiční iniciativy s institutem Dana-Farber Cancer Institute. Více informací naleznete na stránkách http://www.mpmcapital.com/www.mpmcapital.com.

O společnosti SiO2 Medical Products

SiO2 Medical Products je soukromá americká vědecká společnost působící v oblasti pokročilých materiálů, spravovaná stejnou rodinou posledních 100 let, která se vždy podílí na zavádění průlomových technologií. Cílem společnosti je vyrábět nejbezpečnější a nejspolehlivější obaly pro biotechnologický a související průmysl. Společnost vyvinula nový materiál pro výrobu různých produktů. Společnost v současné době sídlí v Auburn v Alabamě v blízkosti Atlanty ve státě Georgia a v blízkosti Basileje ve Švýcarsku buduje nové centrum, které bude vyrábět produkty s využitím metodologie řízení kvality six sigma a vyšší ve všech svých zařízeních. Společnost úzce spolupracuje s předními profesory na předních výzkumných univerzitách, jako je University of California, University of Chicago, MIT a CalTech. Více informací naleznete na webových stránkách www.sio2med.com.

Prohlášení obsažená v této tiskové zprávě mohou obsahovat určitá výhledová prohlášení týkající se společnosti SiO2 Medical Products, která jsou založena na přesvědčení vedení společnosti SiO2, jakož i na předpokladech vyjádřených vedením a informacích, které jsou aktuálně dostupné managementu společnosti SiO2. Tato výhledová prohlášení jsou ze své podstaty předmětem významných rizik a nejistot. Tato výhledová prohlášení zahrnují bez omezení prohlášení týkající se obchodních vyhlídek SiO2, budoucího vývoje, trendů a podmínek v odvětví a geografických trhů, na nichž společnost SiO2 působí, jejích strategií, plánů a cílů, její schopnosti kontrolovat náklady a prohlášení týkající se cen, objemů, operací, marží, celkových tržních trendů, řízení rizik a směnných kurzů.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/556205/SiO2_Logo.jpg

KONTAKT: Lawrence Ganti, Lawrence.Ganti@SiO2med.com

 

ZASIELANIE SPRÁV

Želám si zasielať správy s kľúčovými slovami ako má tento článok:

Kľúčové slova

USA-zdraví-farmacie-léky-Novartis-SiO2 Medical Products

Kategória

Zdravotníctvo, liečenie, lieky, lekárne
Chemický, farmaceutický a kozmetický priemysel

Oblasť

USA, Kanada, OSN, svet a Arktída (us)

Fotografie

 
 

Upozornenie!

Materiály označené značkou Protext nie sú súčasťou spravodajského servisu ČTK a nie je možné publikovať ich pod jej značkou. Ide o komerčné oznámenie zadávateľa, ktorý je v správe označený a ktorý za ne nesie plnú zodpovednosť.