Česko-izraelská smíšená obchodní komora proti označování zboží z Judeje, Samaří, východního Jeruzaléma a Golanských výšin

Dne 12. listopadu 2019 rozhodl Evropský soud v Lucemburku, že "potravinářské produkty z teritorií okupovanými státem Izrael musí nést označení místa původu." Proti tomuto rozhodnutí se v níže uvedeném prohlášení postavila Česko-izraelská smíšená obchodní komora.

Prohlášení Česko-izraelské smíšené obchodní komory k rozhodnutí Soudního dvora EU týkajícího se povinnosti označování zboží z Judeje a Samaří, východního Jeruzaléma a Golanských výšin

Česko-izraelská smíšená obchodní komora nevnímá rozhodnutí Evropského soudu v Lucemburku z 12. listopadu jako přesvědčivé rozhodnutí právní, ale politováníhodně politické, které ve svém důsledku významně poškodí nejen obchodní zájmy Evropské unie a členských států v regionu Blízkého východu, ale také Státu Izrael a samotných Palestinců. Rozhodnutí cestou výkladu spotřebitelské legislativy vyjadřuje politický postoj EU ve vztahu k židovským osadám, a nikoli zájem na ochraně spotřebitelů.

Nařízení stanoví povinnost na výrobku uvést údaj o zemi původu nebo místě provenience.

V daném případě musí být nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům vykládáno tak, že na výrobcích z izraelských osad na okupovaném území musí být tato informace uvedena, aby nedošlo k uvedení spotřebitele v omyl.

Je nutné zdůraznit, že přijetí tohoto rozhodnutí nevzešlo z vakua. Jde zcela očividně o přímý výsledek dlouhodobé a nevybíravé kampaně hnutí vyzývající k bojkotu Státu Izrael, jeho občanů a zboží, které bylo jako antisemitské odsouzeno nejen německým Spolkovým sněmem, ale i Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky. Jeho dopad tak není možno hodnotit pouze ekonomicky, protože jeho důsledky jsou mnohem závažnější.

Představuje totiž pokračování uplatňování dvojitých standardů vůči Státu Izrael a jeho občanům, kterého jsme dlouhodobě svědky a který je na rozdíl od jiných států za stejnou praxi opakovaně a nesrovnatelně ostřeji kritizován a nemístně sankcionován.

V době stále rostoucí rasové nesnášenlivosti v Evropě, z jejíchž jedním projevů je vyhrocený anti-izraelismus, je toto rozhodnutí také výrazem nepochopení izraelsko-palestinského sporu, které znemožňuje Evropě hrát jakoukoliv roli v jeho urovnání. Zároveň bohužel přispívá k jeho další polarizaci.

Česko-izraelská smíšená obchodní komora přivítá a aktivně podpoří jakoukoliv iniciativu českého Parlamentu či vlády ke změně evropské legislativy a přístupu orgánů EU v dané otázce.

President Česko-izraelské smíšené obchodní komory JUDr. Pavel Smutný

Kontaktní osoba:

Mgr. Ondřej Bočkay

Email: ondrej.bockay@cisok.cz

Česko-izraelská smíšená obchodní komora

Václavské nám. 802/56

110 00 Praha 1

 

ZASIELANIE SPRÁV

Želám si zasielať správy s kľúčovými slovami ako má tento článok:

Kľúčové slova

ČR-Izrael-EU-obchod-soud-trh-potraviny-ČISOK

Kategória

Súdy, kriminalita, väzenstvo, nehody a nešťastia
Potraviny, nápoje, tabak
Politika, náboženstvo, sociálna problematika
Obchodné reťazce a distribúcia tovaru

Oblasť

Praha, Česká republika (ce)

Fotografie

 
 

Upozornenie!

Materiály označené značkou Protext nie sú súčasťou spravodajského servisu ČTK a nie je možné publikovať ich pod jej značkou. Ide o komerčné oznámenie zadávateľa, ktorý je v správe označený a ktorý za ne nesie plnú zodpovednosť.