Aptorum Group oznamuje vývoj mikrobiomového kandidáta na lék určený k léčbě obezity a znovu nasazených kandidátů na léky určené k léčbě neuroblastomu

New York 10. září 2019 (PROTEXT/BusinessWire)

Společnost Aptorum Group Limited (burzovní index Nasdaq: APM) ("Aptorum Group"), biofarmaceutická společnost zaměřená na vývoj nových léčivých přípravků pro řešení celosvětově nenaplněných lékařských potřeb, oznamuje vývoj dvou předklinických kandidátů na léky zaměřené na léčbu obezity a neuroblastomu.

O přípravku CLS-1: Léčba obezity pomocí modulace chemické signalizace související se střevní mikrobiální flórou

V rámci nedávno uvedené platformy pro modulaci mikrobiální flóry, kterou provozuje společnost Claves Life Sciences Limited, plně vlastněná dceřiná společnost firmy Aptorum Group, jsme zahájili předklinický vývoj makromolekulárního kandidáta na lék CLS-1 určený k léčbě obezity. CLS-1 prochází předběžnou optimalizací. Očekává se, že v roce 2020 postoupí do fáze umožňující IND.

Prevalence obezity celosvětově stále stoupá. V současné době však pro tento stav neexistuje žádná optimální terapie1. U většiny obézních pacientů mají obvyklé lékařské terapie (tj. strava, cvičení a poradenství v oblasti chování) dlouhodobě vysokou míru selhání2. Věříme, že současná farmakoterapie má omezenou účinnost a je spojena s vážnými bezpečnostními otázkami, což vytváří pro přípravek CLS-1 obrovskou příležitost na trhu.

Je známo, že chemická signalizace střevní mikrobiální flóry je jednou z hlavních příčin obezity1. CLS-1 je perorálně podávaná neabsorbovatelná makromolekula, která moduluje metabolit vylučovaný střevní mikrobiální flórou s vysokou afinitou a specificitou. Jsme přesvědčeni, že absorpci tohoto konkrétního metabolitu, který je spojen s obezitou, lze tímto způsobem potlačit.

Společnost Aptorum Group sleduje také dvě další indikace založené na modulaci chemické signalizace na bázi mikrobiální flóry zahrnující technologii výše uvedených velkých molekul, kterou považujeme za vysoce škálovatelnou, a doufáme, že včas vydáme další oznámení týkající se našeho úsilí.

O přípravku SACT-1: Znovu nasazení kandidáti na léky pro léčbu neuroblastomu

V rámci nedávno uvedené platformy pro objevování léčivých přípravků Smart-ACTTM provozované naší plně vlastněnou dceřinou společností Smart Pharma Group, dokončila společnost Aptorum Group výpočetní screening přibližně 1 615 léků uváděných na trh proti 3 terapeutickým cílovým proteinům. Účelem bylo potenciální vyřešení špatné prognózy neuroblastomu, tj. vzácného typu dětské rakoviny, která vzniká v určitých typech nervové tkáně, nejčastěji v nadledvinách, a také v páteři, hrudníku, břiše nebo krku, zejména u dětí3. Podle pozorování společnosti American Cancer Society4 je při tomto stavu u této vysoce rizikové skupiny míra přežití pěti let přibližně 40-50 %. Společnost Aptorum Group identifikovala řadu znovu nasazených kandidátů a přistoupila k jejich vyhodnocení na zvířecích modelech a na modelech na buněčném základě za účelem ověření použití kandidátů pro takovou novou indikaci a jejich potenciální účinnosti.

Společnost Aptorum Group dále sleduje dvě další indikace v rámci platformy Smart-ACTTM pro objevování léků, a doufá, že včas vydá další informace týkající se našeho výzkumu.

O společnosti Aptorum Group Limited

Aptorum Group Limited (burzovní index Nasdaq: APM) je farmaceutická společnost, která vyvíjí a uvádí na trh nové léčivé přípravky pro řešení neuspokojených lékařských potřeb. Společnost Aptorum Group Limited realizuje terapeutické projekty v oborech neurologie, infekčních chorob, gastroenterologie, onkologie a dalších.

Další informace o společnosti Aptorum Group najdete na adrese www.aptorumgroup.com.

O společnosti Claves Life Sciences Limited

Claves Life Sciences Limited je plně vlastněná lékařská dceřiná společnost firmy Aptorum Group Limited. Společnost Claves se zaměřuje na klinický vývoj kandidátů na léčivé přípravky v oblasti gastroenterologie. Potenciální kandidátské přípravky, u kterých probíhá výzkum a potenciálně vývoj, jsou zaměřeny na modulaci metabolitů střevní mikrobiální flóry za účelem prevence nebo léčby onemocnění. Společnost Claves zkoumá také platformu pro modulaci střevní mikrobiální flóry, která může generovat nové přizpůsobené kandidáty schopné jemného dolaďování hladin střevních metabolitů a potenciálně léčit širokou škálu zdravotních stavů.

O společnosti Smart Pharma Group

Společnost Smart Pharma Group zahrnuje Smart Pharmaceutical Limited Partnership, SMTPH Limited a její dceřiné společnosti. Společnost Smart Pharma Group je plně vlastněná firmou Aptorum Group Limited. Společnost Smart Pharma Group se zaměřuje na systematické opakované nasazování existujících schválených léků na léčbu velkého množství vzácných nemocnění. Smart Pharma Group provádí jak výpočetní screening, tak předklinická ověřování za účelem podpory vývoje svých kandidátů.

Další informace o společnosti Smart Pharma Group najdete na adrese www.smtph.com.

Odmítnutí odpovědnosti a výhledová prohlášení

Tato tisková zpráva obsahuje prohlášení týkající se společnosti Aptorum Group Limited a jejích budoucích očekávání, plánů a vyhlídek, představující "výhledová prohlášení" ve smyslu Zákona o reformě soudních sporů o soukromých cenných papírech z roku 1995. Za tímto účelem lze všechna zde uvedená prohlášení, která nepředstavují prohlášení o historických skutečnostech, považovat za výhledová prohlášení. V některých případech můžete výhledová prohlášení identifikovat podle výrazů jako "může", "měl by", "očekávání", "plány", "předvídá", "mohl by", "zamýšlí", "cíl", "projekty", "uvažuje", "věří" "odhaduje" "předpovídá" "potenciální" nebo pokračovat", nebo negativů těchto výrazů nebo jiných podobných výrazů. Skupina Aptorum Group založila tato výhledová prohlášení a uvedená prohlášení týkající se plánovaných časových harmonogramů pro předkládání žádostí a textů z velké části na svých současných očekáváních a prognózách budoucích událostí a na trendech, o kterých se domnívá, že by mohly ovlivnit její podnikání, finanční situaci a provozní výsledky. Tato výhledová prohlášení vypovídají pouze k datu vydání této tiskové zprávy a obsahují řadu rizik, nejistot a předpokladů, mimo jiné rizika související s ohlášenými správními a organizačními změnami, pokračováním činnosti a dostupnosti klíčových zaměstnanců, jejich schopností rozšiřovat sortiment produktů nabízet další produkty pro další spotřebitelské segmenty, výsledky vývoje, očekávanými růstovými strategiemi společnosti, očekávanými trendy a výzvami v podnikání společnosti a jejími očekáváními v oblasti stability jejího dodavatelského řetězce a riziky, která jsou podrobněji popsána na formuláři 20-F společnosti Aptorum Group a v dalších dokumentech, které může Aptorum Group v budoucnu předložit u SEC. V důsledku toho se předpoklady uvedené v takových výhledových prohlášeních mohou změnit. Společnost Aptorum Group nepřebírá žádnou povinnost aktualizovat jakákoli výhledová prohlášení uvedená v této tiskové zprávě v důsledku nových informací, budoucích událostí ani jinak.

1 Proteinová buňka. Květen; 9(5): 397-403.

2 Nárůst obezity. Červen 2012;22(6):956-66

3 https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms?expand=N

4 Viz https://www.cancer.org/cancer/neuroblastoma/detection-diagnosis-staging/survival-rates.html .

Kontakty:

Investoři:

Tel: +852 2117 6611

E-mail: investor.relations@aptorumgroup.com

Média:

Tel: + 852 2117 6611

E-mail: info@aptorumgroup.com

Zdroj: Aptorum Group Limited

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)

 

ZASIELANIE SPRÁV

Želám si zasielať správy s kľúčovými slovami ako má tento článok:

Kľúčové slova

USA-zdraví-farmacie-věda-Aptorum Group Limited

Kategória

Zdravotníctvo, liečenie, lieky, lekárne
Školstvo
Chemický, farmaceutický a kozmetický priemysel

Oblasť

USA, Kanada, OSN, svet a Arktída (us)

Fotografie

 
 

Upozornenie!

Materiály označené značkou Protext nie sú súčasťou spravodajského servisu ČTK a nie je možné publikovať ich pod jej značkou. Ide o komerčné oznámenie zadávateľa, ktorý je v správe označený a ktorý za ne nesie plnú zodpovednosť.